• Reinout Van Zandycke

Journalisten op Twitter

Twitter is bijna niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Op bijna elke site vind je wel de ‘tweet-button’. Ook journalisten maken steeds meer gebruik van de tool. In dit bericht vind je een analyse van enkele onderzoeken naar het gedrag van journalisten op Twitter.


Een grootschalig internationaal onderzoek  (Oriella PR Network, 2013) bij vijfhonderd journalisten in veertien landen wees uit dat journalisten weldegelijk op zoek gaan naar nieuws via Twitter. Ongeveer 50% zegt Twitter te gebruiken om een verhaal te maken. Belangrijk voor de journalisten is wel dat de bron betrouwbaar moet zijn. Als het een onbetrouwbare bron is, dan zakt dit percentage naar 25%.


Van de ondervraagden zegt 34% dat de sociale media er hebben voor gezorgd dat de kwaliteit van hun werk is verbeterd. Om een nieuwsitem te researchen gebuikt 7% van de ondervraagde journalisten Twitter als eerste middel. De grootste groep (17%) belt nog altijd rechtstreeks naar de woordvoerder.


Vlaamse journalisten op Twitter


De Nieuwsmonitor van oktober 2013 (De Vuyst, Raeymaeckers, & De Keyser, 2013) wees uit dat 33% van de Vlaamse journalisten dagelijks beroep doen op een microblog als Twitter om informatie te verzamelen. 53% plaatst dan weer zelden of nooit informatie op een microblog en 36% plaatst zelden of nooit informatie op een sociaalnetwerksite.


Een ander Vlaams onderzoek  (Van Kenhove & Van Houtte, 2011) specifiek bij Vlaamse journalisten die al actief zijn op Twitter bewees dat de Vlaamse journalisten actieve tweeps zijn. Bijna 50% plaatste minstens één tweet per dag op zijn account.  Ze gebruiken de tool vaak om reclame te maken voor hun werk. Journalisten stellen ook regelmatig vragen en zoeken via Twitter mensen die kunnen helpen bij een journalistieke opdracht. Opvallend is dat journalisten ook vaak scoops delen. 


Het gebruik van sociale media als informatiekanaal hangt sterk af van leeftijd. In het algemeen maken journalisten die ouder zijn dan 55 jaar minder gebruik van sociale media om nieuws te verzamelen. Specifiek voor Twitter maken journalisten die jongeren zijn dan 34 jaar het meest gebruik van de tool.  (De Vuyst, Raeymaeckers, & De Keyser, 2013)

Journalisten zijn het er wel grotendeels (65%) over eens dat de microblog een nuttige informatiebron kan zijn. Er is wel een verschil tussen de generaties. Oudere generaties blijven nog steeds sceptisch staan tegenover het gebruik van de tool. De grootste voorstanders zijn de jonge generaties. Zij zijn er van overtuigd dat het intensief gebruik van Twitter niet kan uitblijven. Het is volgens hen een medium die tijd kan besparen. Drie op tien journalisten vinden dat de sector er nog te weinig gebruik van maakt.  Bij vorige gelijkaardige initiatieven lag dat cijfer veel lager: in 2008 was dat nog maar 24%.


Twitter en andere sociale media worden dus belangrijker voor journalisten.

Voor meer uitleg ben ik steeds bereikbaar!


Bronnen: Network, O. P. (2013). The new normal for new; have global media changed forever? . Oriella PR Network. De Vuyst, S., Raeymaeckers, K., & De Keyser, J. (2013). Journalistiek 2.0, uitdagingen en mogelijkheden voor journalisten in de crossmediale en multimediale omgeving. Steunpunt Media. Antwerpen: Steunpunt Media. Van Kenhove, A., & Van Houtte, C. (2011). Een onderzoek naar het gebruik van Twitter door Vlaamse journalisten. Erasmushogeschool Brussel, Toegepaste taalkunde. Brussel: Erasmushogeschool Brussel.

Reinout Van Zandycke

CEO of EXPOSURE

contact

Spanjestraat 141

8800 Roeselare

+32 486 72 16 45

reinout@exposure.be

BE 0637.831.616

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon